Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Судова система України
Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. 
 Схема судоустрою України з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності
Правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права, визначає систему судів загальної юрисдикції, статус професійного судді, народного засідателя, присяжного, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування і встановлює систему і загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судоустрою і статусу суддів визначає Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 № 1402-VIII. 

 

Стаття 21. Види і склад місцевих судів

1. Місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах).

2. Місцевими господарськими судами є окружні господарські суди.

3. Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, визначені процесуальним законом.

4. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначається голова суду та, у визначених законом випадках, заступник або заступники голови суду.

5. З числа суддів місцевого загального суду обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом.

6. Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду.

7. Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. До обрання слідчого судді відповідного суду його повноваження здійснює найстарший за віком суддя цього суду.

8. Слідчий суддя не звільняється від виконання обов’язків судді першої інстанції, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

Стаття 22. Повноваження місцевого суду

1. Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.

3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції.

4. Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

5. Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх розгляду визначаються законом.

 
Територіальна юрисдикція Бериславського районного суду Херсонської області поширюється на весь Бериславський район Херсонської області, в який увійшли:
смт. Козацьке
села: Бургунка, Веселе, Високе, Вірівка, Заможне, Зміївка, Інгулівка, Качкарівка, Кірове, Костирка, Кошара, Крупиця, Куйбишеве, Львівські Отруби, Львове, Максима Горького, Матросівка, Миколаївка, Милове, Новоберислав, Новокаїри, Новорайськ, Новосілка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Першотравневе, Раківка, Республіканець, Саблуківка, Степне, Суханове, Таврійське, Тараса Шевченка, Томарине, Тягинка, Ударник, Урожайне, Чайкине, Червоний Яр, Червоний Маяк, Шляхове
З набранням чинності Кодексу адміністративного судочинства України від 06.07.2005р. № 2747-IV, місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:
- адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам;
- усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;
- усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; -адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, передбачених пунктами 1 - 4 частини першої цієї статті.
Діяльність суду при здійсненні правосуддя спрямована на зміцнення законності та правопорядку, запобігання злочинам та іншим правопорушенням.
Нормативно-правові засади діяльності Бериславського районного суду Херсонської області

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Закон України "Про судоустрій і статус суддів"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції"

Закон України "Про звернення громадян"

Кримінальний процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення ч.1

Кодекс України про адміністративні правопорушення ч.2

Інструкція з діловодства в апеляційному загальному суді

Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних

Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового засідання

Порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, під час судового засідання (кримінального провадження)

Закон України "Про судовий збір"

Закон України "Про державну службу"