flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачем інформації в суді

 

Затверджено наказом
голови Бериславського
районного суду № 4-56
від 11.10.2011 р.
 
Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами
на публічну інформацію
 
1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), що надаються Бериславським районним судом Херсонської області.
2. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», в разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається судом в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року №740. У разі, якщо судом не встановлений розмір плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.
4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
5. Витрати на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, встановлюються в наступному розмірі в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
6. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.
7. Обрахунок вартості відповідних витрат за кожним запитом здійснює особа, відповідальна за розгляд запиту.
8. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-який фінансовій установі (банку) чи відділенні зв’язку за реквізитами:
 
Реквізити для оплати на копіювання або друк документі
Призначення платежу Фактичні витрати на копіювання або друк документів (п. 4.1)
Отримувач: УДКСУ у Бериславському районі
Код за ЄДРПОУ: 37858658
Банк отримівача: ГУДКСУ у Херсонській області
МФО 852010
Код платежу 22030001
Р/рахунок 31216206700039
 
9. У призначенні платежу платник фактичних витрат повинен вказати слова «фактичні витрати на копіювання або друк документів», код ЄДРПОУ суду, до якого він звертається.
Це означає, що фактичні витрати платник сплачує за копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію.
10. Рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в строк, установлений Законом для надання відповіді на запит на інформацію.
11. Суд має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у випадку, якщо особа, яка подала запит на інформацію, не сплатила або сплатила не в повному обсязі фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком.
12. Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат в строки, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» для надання відповіді за запит.
13. В разі, якщо протягом одного місяця з дня направлення запитувачу рахунку для оплати витрат, пов’язаних з копіюванням або друком, до суду не надійшли документи, що підтверджують повну оплату вартості витрат, суд направляє запитувачу письмову відмову в задоволенні запиту на інформацію в порядку, визначеному ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів 
Послуга, що надається
Норми витрат за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати